FACEBOOK INSTAGRAM

#jaumedepuntiro

Image Alt

Vinyes

Ubicació

Les nostres vinyes

Les nostres vinyes estan totes situades al terme municipal de Santa Maria del Camí, a la part més plana, un poc lluny de la Serra de Tramuntana però suficientment aprop per gaudir de la seva eficaç protecció contra els forts i gelats vents a l'hivern i a principis de la primavera. Aquesta plana està situada entre la Serra de Tramuntana i el massís de Son Seguí, d'uns 100 metres d'altitud sobre el nivell del mar.
Els vinyets de Jaume de Puntiró estan situats entre del camí vell de Muro, la camada del terme que fa la partió entre Santa Maria del Camí i Consell i la carretera de Sencelles. Disposam de 7 vinyes on conream el raïm. Entre totes elles sumen unes 17 quarterades.
Sa Vinya Vella, Can Cerví, Can Quart, Ca sa Peça, Ses Rotes, Ca'n Pau i Cas Misser Fiol.

Call vermell calcari

La terra és prima amb abundants pedres a la superfície, el terreny bàsicament es de call vermell calcari. Aquesta peculiaritat del terreny, el fa ben idoni per al cultiu de la vinya, de fet sempre n’hi ha hagut.

d

Terra vermella de l'illa de Mallorca.

d

Còl argilós, sovint barrejat amb graves o macades, que es va formar a partir de l'erosió de les roques calcàries.

d

Pròpia del clima mediterrani, on s'alterna una estació seca amb una d'humida.

Antigues zones vitivinícoles de la regió del Santa Maria del Camí

Una terra idònia on sempre hi ha hagut cultiu de vinya. Hi ha documentades vinyes ja als primers anys de la conquesta catalana que procedien dels cultius dels musulmans que hi estaven afincats.
El raïm

Varietats autòctones mallorquines

Les varietats de raïm usades són les tradicionals i autòctones de la zona, entre d'altres.

Manto negre

Varietat autòctona de Mallorca, molt rica en fructosa i d'alta graduació. Si procedeix de vinyes velles, és rica en tanins i apta per a vins de criança.

Callet

Varietat negre autòctona de Mallorca, molt aromàtica i de baixa graduació. Molt útil per equilibrar l'alta graduació del Manto negre.

premsal blanc

Varietat blanca autòctona de Mallorca. Molt interessant per a la seva vinificació en solitari. Assoleix aromes molt intensos, volàtils i àcids, com també un regustos molt frescs, suaus i característics.

Giró Blanc

Varietat autòctona de Mallorca.

els nostres vins

Podeu gaudir de la compra online dels nostres productes

Vins de Mallorca per alimentar l’esperit i obrir la ment.